Bureau Marktmeester

Hoogwaardige bedrijvigheid aan de ene kant en teveel werkloze mensen aan de (andere) kant. Dat is de paradox waar gemeenten mee geconfronteerd worden. Bureau Marktmeester stimuleert gemeenten deze paradox productief te maken. Met een vernieuwende, doortastende methodiek helpt Bureau Marktmeester, onder leiding van Marco Florijn, oud-wethouder van Leeuwarden en Rotterdam, deze brug te slaan.

Wat doet Bureau Marktmeester?

De kracht van verbinding. Daar staat de aanpak van Bureau Marktmeester voor. Innovatieve MKB-ondernemingen stimuleren om werkprocessen zo in te richten dat het ook werk oplevert voor lager opgeleiden. Digitale arbeidsbemiddeling die werkgever en werkzoekende directer met elkaar in contact brengt. Tegengaan van verdringing van lager opgeleiden. Bijvoorbeeld door thuiszorgmedewerker een techuis-kwalificatie te bieden waardoor het ouderen automatisch makkelijker wordt gemaakt langer zelfstandig te blijven. Reshoring van productie verbinden met kansen voor sociale ondernemingen. Zo werken we nu aan een ‘teruggehaald product’ met een staalbedrijf dat werk biedt aan mensen met een SW-indicatie.